ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

การอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป เชียงใหม่เขต 4

สถานีวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่


ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

ฉบับที่ 9219 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

ฉบับที่ 9220 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยากรประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ เขต ๔