หมวดหมู่: เอกสาร : ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรมทำ Mind Mapโปรแกรมสำหรับอบรม TABLET ป2 และ ป3ApplicationQR Droid1MobileMarket (ใช้แทน AppStore ของ Tablet รุ่นแรก)โปรแกรม AppInventor2 OfflineAppInventor2 Offline สำหรับคอมระบบ 32 บิต (X86)AppInventor2 Offline...

Read More

คู่มือการอบรม DLIT

04-Form.pdf 05-SitesV2.pdf Google Apps for Edu (เต็ม).pdf Google-Form.pdf how2use MS-Office365.pdf การใช้งาน Google Calendar.pdf คู่มือการใช้งาน Gmail เบื้องต้น.pdf คู่มือการใช้งาน Google Drive.pdf คู่มือการใช้งาน Office365...

Read More
Loading